Asociace Dodavatelů Montovaných Domů bude pomáhat s větší energií

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) udělala změny, aby získala větší energii pro své poslání – zlepšit oblast dřevostaveb ve prospěch investorů a kvalitních dřevostaveb. Jedná se především o rozložení povinností předsedy ADMD vytvořením tří nových pozic. Těmi je pozice předsedy výkonné rady, pozice ředitele ADMD a pozice smírčího orgánu pro dřevostavby – Ombudsmana ADMD. Důvodem této změny je potřeba věnovat se těmto náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí.

Nově sestavená výkonná rada jmenovala ředitelkou ADMD Lenku Trandovou, předsedou výkonné rady byl zvolen Michal Šopík a ombudsmanem pro dřevostavby se stal Oldřich Šebek. Nové vedení asociace si plně uvědomuje, že naplňování cílů ADMD bude dlouhodobý proces a potřeba bude i trpělivá práce na všech úrovních asociace. Přijat byl i nový slogan: ADMD – Maják ve světě dřevostaveb, který by měl přispět k naplnění priorit pro nejbližší období.

Stanoveny byly tyto prioritní oblasti:

– rozšířit prostor pro dřevostavby zejména vytvořením podmínek pro realizaci dřevěných konstrukcí také v rámci rezidenčních a administrativních budov

– podílet se na legislativních úpravách spojených především s požární odolností staveb

– zvýšit aktivity u osvěty veřejnosti s důrazem na kvalitu dřevostaveb

– spolupracovat se školami na všech stupních

– vychovávat nejen mladé architekty a inženýry, ale i zručné řemeslníky

Ke zefektivnění aktivit asociace bude logickým přístupem potřeba čerpat nejen zkušenosti z téměř dvacetileté historie i cíleně využívat současný velký potenciál ADMD. Ten představuje 23 členů (výrobců a dodavatelů dřevostaveb) a 42 partnerů (výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby), stav aktuální k 1. 5. 2019. Dalším z přijatých kroků při naplňování cílů a také tou nejlepší reklamou pro nové investory je využívání certifikace ADMD, známé jako Dokument národní kvality (DNK). Tato certifikace komplexně ověřuje průběh výstavby domů členů ADMD. Stává se tak skvělým pomocníkem pro udržení kvality staveb ve prospěch investora a je také značkou kvality členů ADMD. Významným pomocníkem je i aktivní využívání smírčího orgánu pro dřevostavby, Ombudsmana ADMD. Vysoce odborná a nezávislá pomoc bude využívána zejména v případech neřešitelného sporu mezi dodavatelem dřevostavby a investorem.

Poslání ADMD je nejen podpora zájmů svých členů a partnerů, ale zároveň s podporou rozšiřování výstavby dřevostaveb i potřebná ochrana životního prostředí. Protože dřevo je naše jediná významná obnovitelná surovina.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD)

NOVĚ na adrese Výstaviště 1, 647 00 Brno, kde je rovněž i sídlo společnost.

Ing. Lenka Trandová

ředitelka ADMD

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *