Asociace dodavatelů montovaných domů jako spolehlivý indikátor kvalitních firem

Slovo kvalita je dnes skloňováno ve všech pádech a používáno ve všech oborech. Pokud se někdo rozhodne začít stavět, je pro něj kvalita na prvním místě. Nebo by aspoň měla být. Jak má ale investor poznat, že si pro svůj vysněný dům vybírá kvalitní firmu?

 

Objektivně prokázat, že vybraná firma nám zajistí vše potřebné a dostaneme za své peníze co nejlepší stavbu a tím i tu nejlepší investici, není vůbec jednoduché. Zatím jediným spolehlivým nástrojem se ukázala být certifikace. Ta ale nemá smysl, pokud se neprovádí podle kvalitních měřítek kladoucích požadavky jak na firmu, tak na konstrukce. Legislativa v České republice žádnou kontrolu firem provozujících staveništní montáž nevyžaduje. Dokument národní kvality (DNK) to však umožňuje a každá firma má šanci se podle tohoto dokumentu nechat certifikovat a prokázat svému zákazníkovi kvalitu své práce.

 

Proto ADMD zve do svých řad všechny firmy, které se chtějí odlišit od ostatních realizačních firem na trhu, získat tak vyšší míru prestiže a zvýšit svou konkurenceschopnost nejen v boji s jinými technologiemi.

    

 

Asociace však míří i dál a hledá další vhodné formy spolupráce. V současné době se úspěšně rozbíhá spolupráce s Českou spořitelnou, která od 1. srpna 2011 rozšířila využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva od předních dodavatelů této technologie sdružených v Asociaci dodavatelů montovaných domů, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Zaplňuje tak slabé místo na trhu: montované domy totiž byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí.

 

ADMD se snaží zpracovávat podměty laické i odborné veřejnosti týkající se nejen průběhu výstavby a technologických řešení, ale také následného užívání dřevostaveb. Proto v současné době intervenuje u pojišťoven a snaží se zlepšit pojistné podmínek pro dřevostavby. V současné době bohužel u zaměstnanců pojišťoven přetrvávají předsudky o špatných vlastnostech dřevěných konstrukcí, což vede mimo jiné ke znevýhodnění dřevostaveb vůči zděným domům.

 

Vybrali jste si už svůj vysněný dům a firma, která ho nabízí, není členem Asociace dodavatelů montovaných domů? Bojíte se, aby vše probíhalo podle plánu a odvedená práce odpovídala tomu, za co zaplatíte? Kontaktujte nás a my firmu oslovíme s nabídkou vstupu do ADMD. Asociace dodavatelů montovaných domů klade na nově přijímané členy poměrně vysoké nároky, které ale mohou být na druhou stranu pro stavebníka zárukou, že výsledkem jeho spolupráce s některým z dodavatelů sdruženým v ADMD bude stavba bez starosti.

 

Majitelům stavebních firem zabývajících se realizacemi dřevostaveb nabízí ADMD možnost přidat se mezi společnosti, které působí na našem trhu i v zahraničí, mají za sebou mnohaleté zkušenosti s výstavbou dřevostaveb a snaží se tuto technologii i nadále rozvíjet. Kontaktujte nás a my vám podmínky přijetí do ADMD rádi vysvětlíme.

Členové ADMD si mezi sebou sice vzájemně konkurují, zároveň se ale snaží táhnout za jeden provaz. Cílem je zvýšit objem dřevostaveb vznikajících v České republice a zároveň zlepšit jejich prestiž a postavení vůči jiným technologiím pro výstavbu rodinných domů i budov sloužící jiným účelům. To je možné pouze tehdy, budou-li se stavět dřevostavby s certifikací podle Dokumentu národní kvality.

 

Více informací na

www.admd.cz

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *