Jak správně zateplit rekonstruované objekty?

f
Požadavky na úspory energií, vynakládaných na pozemní objekty se nevyhýbají ani rekonstrukcím. Stále rostoucí nároky ze strany norem, uživatelů a projektantů s sebou nesou i vysoké nároky na stavebně –fyzikální vlastnosti použitých materiálů a skladeb. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje, ale je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli tyto skladby ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladby tepelného izolantu, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.
  
Cíle je vysvětlit investorovi, ale zejména i projektantovi správnost použití a vzájemné spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologií. Důležitá je ovšem kromě odborně provedené montáže kvalitního produktu i jeho optimální cena. Systém “COMPRI“ zahrnuje výše uvedený komplex materiálů ve velké šíři. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu Různé vlastnosti materiálů umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.
 
U celulózy pod obchodní značkou CLIMATIZER PLUS® je to především izolace obvodových plášťů i stropů, a to jak suchou, tak i stříkanou technologií. Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno a ověřeno po více než 22 let přímo v ČR. V souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:
 
  • Nízká tepelná vodivost 0,037 W/m.K , na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu i při nízké objemové hmotnosti okolo 30- 40kg/m3 (například stropní konstrukce )
  • Vysoká hodnota měrného tepla Cd= 2020 J/kg.K, která přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby
  • Unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti, což je dobrým předpokladem pro dlouhou životnost.
  • Dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez prořezů a rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.
  • Dobré protipožární a akustické parametry
 
Minerální foukaná izolace CLIMASTONE® je vhodnou foukanou alternativou k celulóze. V prostorách, kde jsou vyšší požadavky na požární odolnost konstrukce a izolant musí dosahovat zatřídění reakce na oheň A1 . Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělících stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob a podobně. Materiál rovněž dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních vlastností a splnění požadavků na snadnou aplikaci v místě stavby. Poněkud pomalejší a s vyšší spotřebou (díky objemové hmotnosti) je pouze aplikace do uzavřených konstrukcí stěn.
  
Foukané perličky grafitového polystyrenu pod značkou CLIMASTYREN® jsou naopak vhodné všude tam, kde je riziko styku s vodou. Příkladem jsou podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace, předstěny a mezery. Izolant je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. Velmi snadno se fouká strojním zařízením při objemové hmotnosti cca 14kg/m3.
     
f
 
jPokud z nejrůznějších důvodů nelze provést tepelnou izolaci z vnější strany, můžeme přistoupit k vnitřnímu zateplení.
     
Výhodným řešením je vnitřní zateplovací systém UdiIN RECO® z dřevovláknitých desek. Funkčně se systém skládá ze dvou částí. Za prvé ze speciální vnitřní stěrky (UdiMULTIGRUND®) a za druhé ze sendvičové dřevovláknité tepelně izolační desky (UdiRECO®). Tato deska je vyrobena ze dvou vrstev – z pevné a měkké. Měkká flexibilní část se přikládá vždy k podkladu. Umožňuje vyrovnat nerovnosti povrchu až ± 2 cm. Pevná nosná část směřuje vždy do interiéru a nanáší se na ni speciální vnitřní stěrka. Systém funguje tak, že vnitřní stěrka zamezí průniku vlhkosti z interiéru do celé konstrukce. Vlastnosti dřevovláknité izolace pak zajistí, že se případná zkondenzovaná vlhkost v konstrukci rozprostře v celé struktuře sendvičové desky. Vlhkost se tedy nehromadí, při vhodných klimatických podmínkách se rychle odpaří a nevznikají plísně. Konečnou povrchovou úpravu lze zvolit velmi variabilně.
  
Velkou výhodou systému je způsob jeho připevnění k podkladu. Díky tomu, že se desky pouze kotví nastavitelnými hmoždinkami, není třeba podklad jakkoliv vyrovnávat. Flexibilní část dokonale přilne i k nerovnému povrchu.
  
f
   
Systém UdiIN RECO® přináší hned několik výhod najednou. Jednoduchou montáží docílíme maximálního efektu vnitřního zateplení. Materiálové složení umožňuje „dýchání“ konstrukce, což je zásadní především u rekonstrukcí a zajišťuje příjemné klima v místnosti. Vzhledem k tomu, že deska si poradí s nerovnostmi podkladu až 4cm, výrazně šetří čas i finance za úpravu původního podkladu. Navíc není vnášen do stavby žádný další mokrý proces a zateplení lze aplikovat i zimních měsících.
 
f
f
Legenda: 1 systém UdiRECO® ; 2 systém UdiIN RECO® ; 3 systém UdiSPEED®; 4 systém UdiFRONT®; 5 systém UdiIN®; 6 systém UdiTOP®; 7 Climatizer Plus®, systém UdiFLEX®;8 systém UdiCLIMATE®; 9 systém UdiSTONE®; 10 univerzální expandér UE + kapsa FT, Climatizer Plus® systém UdiSPEED®; 11 univerzální expandér UE, Climatizer Plus® UdiSTOP® , provětrávaná fasáda
Celý systém Unger Diffutherm® v sobě kombinuje unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky. Systém funguje v mnoha evropských zemích již po více než dvacet let a je zárukou dlouholeté kvality bez kompromisů. U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombinaci se systémovou omítkou, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám. Desky navíc spolu s izolací CLIMATIZER PLUS značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby.
 
Pro správnou funkci stavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnícími materiály.  V systému COMPRI® Jsou to především membrány, které zároveň plní funkci parobrzdy, těsnící pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků značky Pro clima®. Pokud budeme pokračovat ve skladbě konstrukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální kombinovat do skladby produkt DB (ekologická membrána na bázi papírové lepenky) nebo Intello®. Jedná se o vzduchotěsné membrány, které regulovaně transportují vlhkost. V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje stavbě i po případné rekonstrukci unikátní schopnost zaručeného vyschnutí Toto vyschnutí je zaručeno i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vyloučit. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuálních plísní je tady nejvyšší možná. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.
  
f
  Obr. Vlevo – membrána s vysoce proměnnou hodnotou Sd – Intello
Obr Vpravo – ekologická membrána s proměnnou hodnotou Sd – DB+
 
Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Konstrukční vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti stavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE folie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější. Mnoho dalších informací je možné najít na
 
 
f
 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *