Měření neprůvzdušnosti budovy – BLOWER DOOR TEST

Schránka01
Blower door test je metodou ke zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy. Měřením vzduchotěsnosti budovy, nebo její části je možné odhalit a lokalizovat netěsnosti (infiltrace) v obálce domu a tím zamezit případné kondenzaci vlhkosti v konstrukci. Tyto netěsnosti mohou mít zásadní vliv na energetickou náročnost budovy. Zejména u staveb v nízkoenergetickém či pasivním standardu se Blower door test stává nedílnou součástí průběhu výstavby.
 
Celý test se provádí dle metodiky normy ČSN EN 13829 a rozděluje se dle účelu a stavu budovy do dvou kategorií:
 
Metoda A – je měřena budova po dokončení v provozním stavu. Příprava testu spočívá pouze v utěsnění vzduchotechnického systému.
  
Metoda B – je měřena budova v průběhu výstavby, kdy je již provedena vzduchotěsná rovina (ať už pomocí fólie – parobrzdy nebo jiným konstrukčním materiálem, který tuto funkci supluje). Příprava testu spočívá v utěsnění všech prostupů obálky budovy. Touto metodou se odhalují netěsnosti, které se v průběhu další výstavby mohou snadno opravit.
  
Jaké jsou důsledky netěsností?
      snížení účinnosti systému větrání
      snížení účinnosti rekuperačního systému
      snížení povrchové teploty vnitřních konstrukcí – riziko kondenzace
    na povrchu
      snížení akustických vlastností konstrukce
      snížení životnosti konstrukce v okolí netěsností
      zvýšení nákladů na provoz
      zvýšení rizika možné kondenzace uvnitř konstrukce
  
Firma CIUR a.s. disponuje špičkovým zařízením Blower door Mineapolis Model 4 a diagnostickým SW TECTITE Express. Zařízení Blower door testu se skládá z ventilátoru, který se osazuje v rámu s plachtou do vstupního otvoru / nejčastěji do dveří nebo okna /, a dále z měřícího zařízení propojeného s přenosným počítačem, který vše ovládá a data vyhodnocuje. Zařízení Blower door se pravidelně kalibruje, aby byla dodržena přesnost měření a výsledného hodnocení.
  
Schránka01anemometr
 
Pro detekci netěsností se obvykle používají přenosné měřící zařízení
jako například anemometr, termokamera nebo vyvíječ kouře.
Princip testu spočívá ve vyvolání podtlaku / přetlaku / uvnitř budovy pomocí ventilátoru a opakovaném měření průtoku vzduchu skrze obálku domu při různé hladině tlakového rozdílu. Výsledkem měření je výpočet objemového toku vzduchu při 50 Pa a z něj je odvozena hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50.Na základě provedeného testu je vyhotoven Protokol o Měření průvzdušnosti budovy.
  
Blowerdoor test je jednou z podmínek pro získání dotace Nová zelená úsporám. Žadatel po provedení testu obdrží kromě protokolu také osvědčení o měření průvzdušnosti budovy.
  
Více informací naleznete na stránkách www.ciur.cz.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *