Tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj vytápění

Tepelná čerpadla se stávají stále významnějším zdrojem tepla pro domácnosti, ale i pro rekreační objekty, kde slouží například k ohřevu bazénových hal. Tepelná čerpadla pracují jen s minimální spotřebou vstupní energie, nevyžadují nijak náročnou údržbu a s jejich pořízením odpadá shánění, nákup a ukládání paliva. Jejich nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady, které mnohdy mohou překročit i 300 tisíc korun.

 

Jak tepelná čerpadla pracují?

Tepelná čerpadla pracují na podobném principu jako chladničky, pouze s tím rozdílem, že čerpadla odebírají tepelnou energii z okolí a přenášejí ji do topného systému. Dokážou odebírat teplo i při velmi nízkých teplotách. Hnacím zařízením tohoto systému je kompresor, který je poháněný elektromotorem. Čerpadla se skládají ze 4 základních částí – odpařovače, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu.

 

Aby fungovali, vyžadují elektrickou energii. Její spotřeba je ovšem nižší než získané teplo. Poměr mezi spotřebovaným a získaným množstvím energie je udáván topným faktorem, který v podstatě vyjadřuje efektivitu práce čerpadla. COP (Coefficient of Performance) čili topný faktor je udáván podle normy EN 14 511.

 

Jeho hodnota je závislá na vstupní a výstupní teplotě, typu kompresoru, a v průběhu roku se mění. Za efektivní se považují tepelná čerpadla, která mají hodnotu topného faktoru 3 a vyšší, což znamená, že v porovnání s jinými topnými systémy lze ušetřit až dvě třetiny nákladů.

 

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie a v zahraničí jsou běžnou záležitostí, která je pro vytápění využívána již několik let. Tepelná čerpadla se dělí na několik typů podle zdroje vstupní energie, přičemž nejznámější typy jsou:

         tepelné čerpadlo vzduch vzduch, které odebírá energii z okolního vzduchu a předává ji do topného media. Tento typ neslouží pro ohřev vody.

         tepelné čerpadlo vzduch voda, které pracuje na principu odebírání energie zde vzduchu a předává ji vodě. Výhodou jsou minimální nároky na umístění a snadná instalace.

         tepelné čerpadlo voda voda odebírá teplo spodní vodě, k čemuž potřebuje studnu s celoročně dostatečnou vydatností a kvalitou vody a vsakovací studnu pro vracení ochlazené vody.

         tepelné čerpadlo země voda odebírá teplo půdě za pomoci plošných zemních kolektorů nebo pomocí hloubkových vrtů. U tohoto typu tepelného čerpadla je potřeba počítat s vyššími pořizovacími náklady.

Volba konkrétního typu tepelného čerpadla je závislá na rozloze pozemku, typu podloží a na charakteru domu. Pro každý objekt se hodí jiný typ.

 

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel

K zásadním výhodám tepelných čerpadel patří velmi nízké náklady na vytápění. Vzhledem k současným cenám energií můžete ušetřit polovinu až dvě třetiny z nákladů. Domácnosti, které využívají tepelná čerpadla mají také levnější sazbu elektrické energie. Velkou výhodou je také jejich komfortnost a bezprašnost. Jistou nevýhodou tepelných čerpadel je jejich vysoká vstupní investice, která má ale poměrně rychlou návratnost.

 

Pořízení tepelného čerpadla

Před pořízením tepelného čerpadla si projděte nabídky několika kvalitních firem. Nechte odborníky posoudit, který typ tepelného čerpadla je pro vás nejvíce vhodný. Také si nechte od výrobce předběžně spočítat provozní náklady při vytápění tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla si vždy pořizujte v kompletu s montáží, projektem a uvedením do provozu.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *