Stavební projekty se prodražují – proč je tomu tak?

V České republice se v poslední době medializuje několik příkladů velkých stavebních projektů, které investora stály více finančních prostředků, než byl původní investiční předpoklad. Mimo jiné se i rapidně prodlužuje celková doba výstavby a tím se porušuje smluvní termínovaný závazek. O tom, jak lze tyto komplikace odstranit jsme vedli zajímavý rozhovor s Erikem Štefanovičem, jednatelem architektonicko-projektantské kanceláře DELTA Projektconsult, která letos slaví v oblasti plánování a řízení stavebních projektů již 40 let svého profesionálního působení na evropském trhu.

 

V čem si myslíte, že může být jedna ze základních příčin, proč je stavební projekt odsouzen k evidentnímu neúspěchu, tedy prodražení a nedodržení termínu kolaudace?

Tím, že obvykle jako architekt a projektant stojíme u samotného zrodu stavebního projektu, tak hlavní příčinu spatřuji právě v tom, že investor věnuje skutečnou pozornost svému projektu až v posledních metách svého běhu. Ve fázi realizace, kdy se začínají rýsovat obrysy budovy,  přichází se změnami až v této době, kdy je jakákoliv změna opravdu drahá. Zatímco v době plánování a projektové přípravy by to byla otázka finančně naprosto zanedbatelná. Proto se snažíme vždy všem klientům zdůraznit, že rozhodující fáze je ta přípravná, kdy skládáme prvotní noty a zasouváme celé sloky do jedinečné písně. Mimochodem jsme připravili i takového odborného rádce pro naše klienty, v našem podání tzv. SLABIKÁŘ INVESTORA. Cirka 20-ti stránkový dokument, který investorům představuje základní osnovu a rady v jednotlivých fázích, kterými bude projekt procházet a jaké rozhodnutí je třeba v daném čase učinit.

 

Je vůbec možné takové změny a jejich finanční důsledky do rozpočtu nějakým způsobem eliminovat?

Ano, vždy klademe důraz na to, aby v rozpočtu byly zahrnuty projektové rezervy pro tyto složité případně i nepředpokládané situace, které jsou určeny spíše pro technické komplikace, ale mohou posloužit i pro situaci změn a tzv. víceprací. Je nutné si uvědomit, že tyto dodatečné změny ze strany investora jsou skutečně velkým nebezpečím pro projekt, investor musí být vždy seznámen s tím, že každá objednávka stojí nemalé finanční prostředky, tedy představuje konkrétní další sumu, kterou zkušený projektový manažer musí tlumočit investorovi, aby se mohl fundovaně rozhodnout, zda tuto změnu za danou cenu skutečně požaduje.

 

„Příprava stavebních projektů v BIM modelu jasně v praxi potvrzuje, že dokáže včas odhalit a vykrýt všechna rizika, předcházet kolizím a je také pro investora v té přípravné fázi díky 3D modelaci srozumitelnější“.

 

V jaké fázi za Vámi investor nejčastěji přichází?

Jsou pouze dvě možnosti. Hned na samotném počátku, kdy teprve uvažuje o pozemku a má jasně stanovený rozpočet. Pak je celý proces naprosto hladký a bez jakýchkoliv vedlejších negativních dopadů. Druhá varianta z praxe bývá ta, kdy už má zpracovaný projekt na budovu či průmyslovou halu, která se však zcela vymyká finančnímu předpokladu, která je pro projekt určena. Opravdu míním vážně, když říkám, že na úplném začátku stavebního projektu se dělají rozhodnutí s největším finančním dosahem. Když vše detailně a promyšleně naplánujete, tak se nemůžete dostat do situace, že jste sice uspořili pár desítek tisíc za práci anonymního projektanta, ale máte před sebou projekt na výrobní halu, jejíž realizace bude v řádu třeba několika desítek milionů dražší. Tedy druhá varianta je ta, kdy investor přichází až v době vzniklých potíží, kdy je třeba definovat hlavní problémy v projektu, přepracovat a nastavit projekt podle skutečných procesů ve společnosti a také vymezenému rozpočtu na míru.  Dalšími kroky je detailní precizní výběrové řízení a volba kvalifikovaného projektového manažera, který na kvalitu procesu výstavby bezodkladně dohlédne. V důsledku stavební projekt zachráníme, bohužel už se nelze vyhnout zdvojení času a financí za fázi plánování a také projekci. Proto je naším oblíbeným mottem věta, že úspěšný stavební projekt je otázkou správné volby partnera.

 

Chlubíte se tím, že dáváte investorovi garanci za dodržení nákladů, termínů a celkové kvality výstavby. Máte nějaké univerzální recepty, kterými se řídíte a můžete nám je prozradit?

Tak to se musíme opětovně vrátit k preciznímu výběrovému řízení s opravdu detailními podklady s jednotkovými cenami, které zabrání paušalizaci a nárůstu nákladů.  Interně uplatňujeme také moderovaný proces výstavby se startovacím workshopem, kde si pečlivě nastavíme pravidla, kompetence, očekávání všech zúčastněných na stavebním projektu. Čas, peníze a energii, kterou bychom utráceli v soudních sporech můžeme díky tomu využít ve prospěch stavebního projektu. Organizačně nám velice vypomáhá naše vlastní IT podpora tzv. Data-pool. Inteligentní IT software pro řízení, organizaci a realizaci projektů. Především bych neopomínal na přípravu stavebních projektů v aktuálním BIM modelu, který nám po zkušenostech jasně poukazuje, že dokáže včas odhalit a vykrýt všechna rizika, předcházet kolizím a je také pro investora v té přípravné fázi díky 3D modelaci srozumitelnější. Což v konečném důsledku přináší méně změn do projektu, které projekty pak neúměrně a zbytečně prodražují.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *