Jak je to s tolerancemi při montáži oken?

N-hled-na-final3D-web
Správně namontovat a usadit výplně stavebních otvorů není nic pro amatéry. Jedná se o souhrn na sebe navazujících činností, které musí být provedeny s maximální přesností. Ani ta nejkvalitnější okna nemohou plnit své funkce dokonale, když nejsou správně namontována. Aby zůstala okna naprosto funkční, snadno otevíratelná, vzduchotěsná a vodotěsná musí být jejich montáž přesná. Vychýlená okna z osy také mají své nedostatky. Jak je to s přesností u montáže a jsou vůbec nějaké tolerance?
 
N-hled-na-final3D-webPovolené jsou jen minimální tolerance
i montáž oken má povolené určité tolerance. Hodnota tolerancí je ale taková, aby nemohlo docházet ke snížení vlastností zabudovaných oken, dveří nebo kterýchkoli jiných výplní stavebních otvorů. Tolerance jsou tedy naprosto minimální. Díky moderním výrobním technologiím oken je zajištěna jejich přesnost téměř na setiny milimetru. To platí pro plastová okna, hliníková okna i eurookna. I při montáži tak je nutné dbát na to, aby firma vždy okna montovala v rámci povolených tolerancí a aby splnila vždy takový účel, s jakým jsou vyráběna. Jaké jsou tolerance při montáži, jsme se zeptali odborníků ze společnosti BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o., jednoho z největších a nejvýznamnějších výrobců stavebních výplní na našem trhu.
 
Tolerance jsou jasně vymezané
Při provádění zabudování oken jsou jasně a striktně vymezené. Při jejich nedodržení se jedná o nesprávně provedenou montáž, kterou je možné reklamovat. Zejména v případě montáže nedostatečně zkušenými firmami je třeba tyto tolerance kontrolovat.  To radí BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.. A jaká je vlastně přesná hodnota tolerancí?  
 
  • Maximálně přípustný průhyb profilu rámu vůči podélné ose zabudovaného výrobku je 3 mm pro délku a šířku do 2000 mm včetně a 5 mm pro délku a šířku nad 2000 mm.  
  • Tolerance se netýká průhybu profilů rámové konstrukce, vznikající vlivem teplotní roztažnosti profilů. Okno ale musí zůstat stále 100% funkční. 
  • Maximálně přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu je 2 mm/m do délky profilu 3000 mm, maximálně však 3 mm. U pásových oken se tolerance vztahují na jednotlivé okenní rámy.  
  • Maximálně přípustný rozdíl délek úhlopříček je 3 mm pro okna a dveře do šířky 1500 mm a výšky 2200 mm. Pro prvky od šířky 1500 mm a výšky nad 2200 mm až do 3000 mm je přípustný rozdíl úhlopříček 5 mm.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *