Na beton pevná půda pod nohama

Když je potřeba vybudovat opravdu kvalitní podlahu, neměl by se podcenit ani ten sebemenší detail. Nabídek je spousta a každá má své eso v rukávu. Důležitý je však výběr technologie a materiálů, které splní všechny naše požadavky v konkrétním záměru. Ale co když je nutné být náročný?

Nemusí vždycky rozhodovat jen cena. I za přijatelné finanční prostředky lze zhotovit opravdu rovnou základovou desku. V rámci úspory sice mnohé stavební společnosti podceňují kvalitu, ale má to nepopsatelný vliv na další úspěšný vývoj stavby.


Nešizená rovná základová deska nese bezesporu nemalé výhody:

  • při zakládání obvodového a říčkového zdění,
  • při zateplování podlah EPS izolací,
  • nedojde-li k neplánovanému snížení tloušťky tepelné izolace oproti plánovanému projektu.


Využití pro každého

Betonáže základových desek se provádí v novostavbách rodinných domů, ale i pro průmyslové a skladové haly. Realizace probíhá od laserové techniky s následným zavibrováním motorovou lištou s možností strojního zahlazení celého povrchu.

Vzhledem k poptávce a zájmu díky akčním slevám na výrobu určitých typů podlah je možné si vybrat tak, aby realizace tohoto důležitého kroku překvapivě neovlivnila celkový rozpočet.Tipy na základě zkušenosti

Stále oblíbenější volbou se stávají anhydritové podlahy, což jsou vlastně lité samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého – však v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Tyto podlahové vrstvy slouží jako podklad pro finální nášlapnou vrstvu nebo po provedení povrchových úprav je lze použít jako přímou nášlapnou vrstvu.

Jde o novou generaci podlahových hmot hlavně při vnitřních použitích v novostavbách a při rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů i prostor občanské vybavenosti. Doporučené použití je různorodé – především v rámci podlahových potěrů na oddělovacích vrstvách a také na plovoucích nebo vytápěných potěrech. Naopak méně vhodné je použít je jako spojených potěrů.

Za předpokladu provedení příslušných opatření lze tuto metodu použít při výrobě podlah ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, toalety, umývárny, šatny, kuchyně a podobně.

Realizace průmyslových betonových podlah do výrobních ale i občanských staveb, sladových hal, garáží a dílen se může různit dle daných potřeb a požadavků zákazníka. Tato strojně hlazená podlaha je nejrozšířenější podlahovou konstrukcí splňující ta nejnáročnější kritéria co se týče pevnosti, odolnosti, rovnosti a především užitné hodnoty.


 


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *