Proces přípravy a projekce budov v BIM. Jak může BIM ocenit investor a jak třeba architekt?

BIM – Building Information Modeling je zcela moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na inteligentním modelu. O tom, proč se mluví o BIM jako evoluci v projektové přípravě a zároveň výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení či samotné realizace jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem největší projekční kanceláře na Vysočině – zvané DELTA Projektconsult, jež má ve svém portfoliu již první projekty připravované v BIM.

 

Jakým způsobem proces BIM usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

Proces BIM usnadňuje výměnu informací na projektu tím, že nutí všechny zúčastněné strany ke spolupráci. Od počátečního návrhu architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jednotném modelu. Dosud jsme byli zvyklí pracovat každý ve svých plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné podrobnější informace, které jednotlivá řemesla zapojená do realizace projektu potřebují. BIM umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové detailní řešení i s podrobnými technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí zpětně dotazovat a upřesňovat si, jaká budou mít kupříkladu topná tělesa výkon atd.. Vše je srozumitelně dáno a vždy popsáno. Všichni zadávají informace do identického modelu. Je to velice silný a efektivní nástroj také pro organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management určitě ocení tyto podrobnější informace o technickém řešení budovy. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě takovým rodným listem a zejména kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.

Z jakých důvodu bychom se na BIM neměli dívat jen jako na software, ale jako na proces? Co je jeho hlavní předností?

Zkušenosti z okolních zemí ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece řádný důvod ke změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a také projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí všechny členy projekčního týmu lépe spolupracovat. Proces proto, že tu nemluvíme pouze o kvalitnějším softwaru v pc, který dokáže zlepšit projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na stavebním projektu jsou nuceni změnit svůj přístup ke spolupráci na projektu. BIM je velmi pokrokový a chytrý nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení dat, standardy technických prvků či celých

modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd. Pak se promění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje zmatek či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově následně podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro všechny řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. BIM zkrátka přináší nový způsob spolupráce celého projektového týmu. Navíc poctivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velice rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

„V rámci skupiny DELTA jsme vytvořili tzv. BIM tým, který společně při pravidelných work-shopech vytváří uchopené definované standardy, které pak užíváme v reálných projektech průmyslových hal, administrativních budov, obchodních domů popř. staveb z oblasti zdravotnictví či kultury“, říká k principu projekce budov v systému Building Information Modeling Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

Delta Projektconsult aktuálně připravuje dva projekty v BIM na území Čech i Slovenska – administrativní budovu v Piešťanech a obchodní dům s nábytkem v Ostravě. Mohli byste tyto 2 projekty stručně představit? Jak práci na nich usnadnil kvalitní proces BIM?

Připravovaná kancelářská budova zahrnuje celkem 3 podlaží. Pracovní zázemí zde nalezne asi 80 zaměstnanců. Administrativní budova s parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu procesu BIM ve všech profesích. Projekce budovy díky BIM umožnila jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování jednotlivých návrhů včetně přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro následný výběr zhotovitele stavby a také interiéru. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněné o oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory, školící a rovněž prezentační prostory, které naši architekti designově řešili jako velkorysé a světlé s přiznanými betonovými konstrukcemi. Objekt také počítá s dostatečným segmentem zeleně v átriu, které bude vytvářet příjemnou atmosféru pro všechna podlaží.

Co se týče projektu obchodního domu v Ostravě, jedná se o novostavbu významné sítě obchodních domů s dvoupodlažní prodejní plochou o rozloze asi 6000 m2 na území Čech a Slovenska. Objekty jsou výhradně určeny k prodeji nábytku, pro který bylo nutné vyčlenit skladovací prostory, provozní a technické zázemí. DELTA se v těchto projektech snaží maximálně využít potenciálu a všech jednotlivých výhod přípravy stavebních projektů pomocí Building Information Modeling a zpracovávat projekční část ve standardu BIM. Od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po konečný výběr zhotovitele díla, výkaz výměr atd.

Vaši kolegové v Rakousku v procesu BIM také připravují některé projekty. Jak by se dal přístup k projektování v BIM na našem území ČR a Rakouska porovnat?

V Rakousku již jsou legislativně přesně stanovené normy pro projekty připravované v BIM modelu, tedy legislativně jsou dále než my v České republice. Zmínil bych například náš společný BIM

projekt na kterém pracuje česko-rakouský tým kvalitních projektantů. Jedná se o skvělý projekt výrobního závodu pro rakouského výrobce vstřikovacích strojů společnost Engel, jež působí v jihočeském městě zvaném Kaplice. Projekt rozšíření stávající výrobní haly byl uveden ve své první fázi do zkušebního provozu v červnu aktuálního roku, další fáze rozšíření ještě pokračují.

V rámci skupiny DELTA jsme vytvořili tzv. BIM tým, který společně při pravidelných work-shopech vytváří uchopené definované standardy, které pak užíváme v reálných projektech průmyslových hal, administrativních budov, obchodních domů popř. staveb z oblasti zdravotnictví či kultury. Tím, že takto sdílíme informace a také zkušenosti v práci s BIM mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem, vzájemně se od sebe učíme a daří se nám pracovat v běžné praxi mnohem rychleji a pro investora tedy efektivněji. Momentálně přenášíme již tento model plánování a projekce budov také na ukrajinskou pobočku DELTA v Kyjevě.

 

Jak může BIM ocenit investor a jak třeba architekt? Jak BIM ovlivňuje pak jednotlivé role a odpovědnosti v projektovém týmu?

Každý architekt i projektant zná jednotlivé situace vývoje a přípravy projektu, kdy při jednání s investorem či majitelem budoucí budovy ještě před schválením vznikají k návrhu budovy požadavky na určité změny. Výzkumy ze zahraničí ukazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace ovlivňuje forma předložení projektové dokumentace. 16% požadavků vzniká při naprosto standardní 2D projekci, 10% požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3% požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM spolupráce. Realizované projekty v zahraničí dokonce hovoří o tom, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu až 20% nákladů díky efektivní organizaci vývoje a realizace stavebního procesu. To jsou nesporná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak i samotný investor či budoucí majitel nové stavby.

Více o práci a stavebních projektech společnosti DELTA naleznete zde.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *