Renovace staveb je práce nejen pro pracovníky z oblasti památkové péče

Muž pracuje na nové omítce historického domu

Plánování a realizace novostavby je spíše základní škola stavebnictví. Střední by pak představovala oprava staršího domu, kde už jsou postupy a technologie komplikovány specifickým stavem konstrukcí. Vysokou školou lze touto optikou ale rozhodně nazvat sanaci historických budov a památkově chráněných objektů. Jak si v tomto případě citlivě poradit se značně poškozeným zdivem nebo omítkou?

Sanační program Baumit je komplexní systém pro opravu a obnovu podkladů a finálních omítek. Nabízí efektivní řešení tam, kde standardní postupy a materiály vedou pouze k oddálení potíží. S produkty, speciálně určenými pro záchranu poškozeného zdiva, lze zachránit vše krásné a funkční i pro další generace.

Příčiny degradace zdiva a omítek

Dvěma dominantními činiteli zapříčiňujícími nutnost sanace nebo renovace zdiva jsou voda a soli. Množství vlhkosti a úroveň prosolení pak rozhodují o konkrétním postupu, který má vést k obnově. Podrobnou analýzu provádí specializovaná laboratoř Baumit, která na základě výsledků stanoví správný technologický postup i materiálové složení.

Samotné poškození povrchů je důsledkem působení chemických procesů ve struktuře materiálu. Voda, přítomná v jednotlivých vrstvách omítek a jejich podkladů, působí jako katalyzátor těchto procesů. V případě promrzání se i sama podílí na mechanickém poškození.

Sanace a renovace – snadno i trvale

Použití speciálních sanačních druhů štukových a vápenných omítek umožňuje dokonale zachovat původní ráz a charakter staveb, které si to zaslouží. Společnými znaky všech produktů řady Baumit Sanova je nízká kapilární nasákavost a tedy minimální náchylnost na opětovnou absorpci vody. V opačném směru je navíc materiál vysoce porézní, má nízký difuzní odpor a tedy i dobrou schopnost se vody přirozeně opět zbavit odpařením.

Baumit NHL (Natural Hydraulic Lime) je nová řada omítek pro památkově chráněné objekty. Složení je naprosto bez cementových složek a je tak postaveno na vlastnostech přírodního vápna. Opět jde o komplexní systém – od podkladu přes hrubozrnné omítky, po hladkou finální stěrku.

Nebojte se zachraňovat

Sanace nebo rekonstrukce starých budov je záslužná činnost, zvláště tehdy, jedná-li se o objekty s historickou hodnotou. Každý zásah má svá specifika a pravidla, která by měla respektovat charakter místa i doby, ve které budova vznikla. A produkty ze sanačního programu Baumit jsou vyvinuté a vyrobené v dokonalém souladu právě s tímto přístupem.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *