Znáte rozdíl mezi jímkou a septikem?

Majitelé rodinných domů nebo panelákových bytů se většinou o to, jak naložit s odpadními vodami, starat nemusí. Jednoduše se připojí do kanalizačního systému a mají vyřešeno. Složitější to mají ale ti, co se ke kanalizaci připojit nemohou.

V běžné zástavbě je kanalizační systém samozřejmostí, na odlehlých místech, stále ještě mnoha vesnicích a v rekreačních oblastech však stále chybí. Zde je pak řešením jímka nebo septik, které si mnoho lidí stále plete a považuje je za jedno a to samé. Jak se od sebe tedy liší?

Jímka je betonová, jednokomorová, hermeticky uzavřená nádoba, která zadržuje všechnu odpadní vodu a splašky z daného objektu. Pro její vyprázdnění se používá otvor v horní části opatřený komínem a víkem, který slouží právě pro možnost odčerpání obsahu žumpy fekálním vozem. Oproti tomu betonový septik je dvoukomorový a funguje na principu jímání a následného přečerpávání odpadních vod. V první komoře se na dně usazují hrubé nečistoty a nahoře naopak zůstává částečně přečistěná voda. Ta pak protéká do komory druhé, kde probíhá stejný proces, tedy nahoře zůstává přečistěná vod a dole se usazují nečistoty. V druhé komoře se tak nachází již přečištěná odpadní voda, která je zbavená kalu a nečistot a může proto být svedena do povrchových nebo podzemních vod.

Zatímco žumpa se musí pravidelně odčerpávat, aby nedošlo k jejímu přeplnění, u septiku je tento interval mnohem kratší. Je to právě proto, že přečištěná voda se odvádí rovnou pryč a vyčerpávat z nádrže je tak potřeba pouze nečistoty a kal, usazené na dně. Septik je vhodný k objektům, kde je možné vodu z něj odvádět bezpečně do povrchové nebo podzemní vody. Tam, kde to možné není, může být lepším řešením právě jímka. Nemožnost napojit se na kanalizaci není doménou jen zapadlých oblastí v horách, ale celé republiky. Není tak výjimkou ani nabídka betonové jímky Praha, kde by každý čekal perfektně funkční a rozsáhlý kanalizační systém. Betonová jímka však nemusí sloužit jen k zadržení odpadních vod, ale také jako nádrž pro vodu dešťovou.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *