Proč uvažovat o firemním pojištění a jaké přináší výhody?

Firemní pojištění by mělo být samozřejmostí pro každou velkou i malou firmu. Díky firemnímu pojištění je možné pokrýt celou řadu rizik, jejichž následkem by mohl být i definitivní krach společnosti. Firmy a podnikatelé se ve světě pojištění rozdělují především podle velikosti a výše rizik. Pro malé a střední firmy pojišťovny vytvořily balíčky komplexního pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a bohatě poslouží i drobným podnikatelům. Možnosti se tedy nabízejí pro každého. Co je možné díky firemnímu pojištění získat?
 
gorauPojištění majetku jako nezbytný základ
Každý majitel firmy či podnikatel by si měl uvědomit, že v ohrožení je především místo jeho podnikání. Nezáleží na tom, jestli se jedná o kanceláře, výrobní prostory nebo třeba sklad. Každá nemovitost je ohrožena a to zejména živelnými pohromami (požár, výbuch, kouř, úder blesku, vichřice, sesuv, krupobití, pád předmětu a další), poruchou, krádeží a vloupáním, nebo vandalismem. Právě proti těmto rizikům se dá bránit skrze majetkové pojištění. Důležité je vědět, že pojištění majetku může zahrnovat ochranu před poškozením přírodními živly i pojištění ušlého zisku po dobu odstraňování škody či pojištění pro případ vandalství nebo krádeže. Toto pojištění se vztahuje také na ochranu přepravovaného nákladu pro případ poškození, sjednat je možné i pojištění strojů, strojních zařízení a elektronických zařízení.  
 
Pojištění odpovědnosti – i to by vás mělo extrémně zajímat!
Dalším druhem pojištění, na které se nevyplácí zapomínat, je pojištění odpovědnosti. Tento druh pojištění vlastně kryje podnikatele před následky spojenými s povinností nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení třetí osobě v případě, že ji způsobí svou podnikatelskou činností nebo v jejím důsledku. Pojistit se můžete také proti škodě, kterou způsobí vadný výrobek.
 
gorauProč je výhodné?
Pojištění odpovědnosti zahrnuje také regresní nárok zdravotní pojišťovny či náhrady dávek nemocenské spojené s úrazem či nemocí z povolání, odpovědnost za škody na věcech převzatých nebo užívaných zase řeší pronajaté a zapůjčené věci (například pro opravny, bazary).
Zajímavou alternativou je pojištění D&O – odpovědnost za škodu způsobenou managementem společnosti.
 
Velkých rizik spojených s podnikáním je celá řada. Pokrýt všechny rizika vhodným pojištěním není snadné. Vyplatí se proto, pokud se obrátíte na profesionály. Kompletní řešení pro vás zajistí Gorau s.r.o. Kontaktní údaje najdete na www.gorau-pojisteni.cz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *