Jak správně kotvit okna při montáži?

V tomto dílu článku se zaměříme na to, jak by měl probíhat proces kotvení oken při jejich montáži. Kotvení je velmi významným procesem, který má vliv na funkčnost oken a především na to, aby okna zůstala usazená stále v takové poloze, v jaké je zapotřebí. Žádné okno by se nemělo z ideálního osazení hýbat, ať už vinou výkyvů teplot, nárazů větru nebo jeho pravidelného užívání. Právě proto je důležité jeho správné ukotvení. Podklady k tomuto článku nám dodala společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r. o., jeden z největších výrobců oken na našem trhu.
 
Fixační prostředek není pěna ani vata
Jako první bod musíme zmínit, že za fixační prostředky v žádném případě nelze považovat polyuretanové pěny ani kamenné nebo skelné vaty. Některé společnosti, které se budou na montáž oken specializovat, se vám možná budou snažit namluvit, že to stačí. Pěny a vaty slouží k utěsnění oken, nikoliv k jejich ukotvení a nejsou schopné dosahovat požadovaných vlastností v pevnosti a zajištění oken. Kotvení oken by mělo zajistit přesnost sil ak, aby nedocházelo k deformacím oken, jejich vychýlení a tedy i k porušení. Detailní popis kotvení zní – „Kotvení zajišťuje přenesení celkového zatížení oken a balkonových dveří do nosné části navazující konstrukce.“
 
bohemia plast
 
Co by mělo být dodrženo
BOHEMIA PLAST GROUP s.r. o. nám také prozradila, jaké základní parametry by měly být při procesu kotvení dodrženy. V oblasti kotvení je totiž nutné dodržovat hned několik základních principů a technologií. Při kotvení do nosné části navazující konstrukce je nutné především využívat vhodné kotevní prvky, dodržet potřebný počet kotev a aplikační postupy, zajistit správnou hloubku uložení kotev a také zajistit dostatečně únosný a celistvý podklad.
 
Jaké rozestupy mezi jednotlivými kotevními prvky?
Délky roztečí mezi jednotlivými kotevními prvky jsou pro udržení správné polohy velmi důležité.  U každého materiálu oken jsou hodnoty odlišné.
Rozteč kotev: kovové okno max. 800mm, dřevěné okno max. 800mm, plastové okno max. 700mm.
Vzdálenost od vnitřního rohu rámu, sloupku nebo příček: 100 až 150 mm nebo 250mm u probarvených PVC oken.
 
bohemia plast
 
Jen při dodržení těchto vzdáleností bude zajištěno ideální ukotvení okna. BOHEMIA PLAST GROUP s.r. o. tyto hodnoty samozřejmě dodržuje. Více informací můžete získat přímo na www.bohemiaplast.cz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *