Rekonstrukce nebo stavba domu? Dejte si pozor na radon.

Máte v plánu stavět nový rodinný dům nebo si zrekonstruovat Váš starší dům? Patřičnou pozornost byste měli věnovat radonu, neboť se jedná po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Pokud o radonu slyšíte poprvé, tak čtěte dále. Tento článek shrne všechny potřebné informace týkající se radonu – např. co vůbec radon je, jaký je jeho výskyt v ČR, jak se měří a co se proti němu dá dělat.

Radon a jeho působení na zdraví

Radon je bezbarvý přírodní radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu a radia. Tento plyn se nachází v horninách zemské kůry a v různém množství se dostává na povrch země. Měření radonu se provádí proto, že se jedná o zdraví škodlivý plyn. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že je bezbarvý, nezapáchá a nemá žádnou chuť. Nevědomky se tak dostává při vdechování do dýchacích cest, které ozařuje. Postupem času tak dochází k poškození plicní buňky, případně ke vzniku rakoviny plic.

Stavba nového rodinného domu

Před stavbou rodinného domu je nutné vždy provést měření koncentrace radonu na pozemku. Toto měření spočívá v tom, že se do půdy instalují odběrové tyče (zhruba do hloubky 0,8 metru). Speciální odběrové tyče jsou vybaveny odběrnými komorami, které v zemi odeberou půdní vzduch. Ten se pak měří v laboratoři, naměřené hodnoty se vyhodnotí a vypracuje se posudek.

Rekonstrukce starého domu

Na radon by se nemělo zapomínat ani u rekonstrukce původního rodinného domu, zejména pokud máte v plánu výměnu oken a zateplení, je důležité zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby nedocházelo ke komulaci radonu uvnitř. Přestavba jako taková je navíc velice vhodnou příležitostí, neboť lze provést různá protiradonová opatření v případě, že je koncentrace radonu příliš vysoká.

Před rekonstrukcí

Než se pustíte do samotné rekonstrukce rodinného domu, nechte si změřit radon v interiéru. Pokud jste se rozhodli pro krátkodobé měření, doporučuje se ho provádět v topné sezóně.

Samotné měření radonu

Krátkodobé měření probíhá alespoň jeden týden a to tak, že se dovnitř interiéru umístí detektory, díky kterým se změří průměrná koncentrace radonu. Pro lepší vyhodnocení výsledků se však doporučuje provést delší měření (např. měsíční nebo roční).

U krátkodobého i dlouhodobého měření se do jednotlivých místností nainstalují detektory, které budou měřit koncentraci radonu v ovzduší. Nejvíce detektorů se instaluje do místností, které jsou v těsném kontaktu s podložím. Do místností, které jsou v patře, se umístí detektory pouze z jedné třetiny a do dalších nadzemních podlaží se nainstaluje jeden detektor.

Po uplynutí doby měření se veškeré naměřené hodnoty vyhodnotí. Pokud je objemová aktivita radonu zvýšená, je nutné provést ještě podrobnější měření.

Naměřené hodnoty radonu

Díky hodnotám a vyhodnoceným výsledkům zjistíte, v jaké koncentraci se radon ve Vašem domě vyskytuje. Na základě toho můžete podniknout další potřebné kroky.

Konkrétní hodnoty:

  • do 200 Bq/m3 – není třeba provádět žádný zásah
  • 200 – 1000 Bq/m3 – jedná se o horší výsledky, u kterých se doporučuje provést ozdravné opatření, neboť při výměně oken a provedení zateplení povede ke zvýšení koncentrace radonu
  • nad 1000 Bq/m3 – pokud Vám vyšli výsledky nad 1000 Bq/m3, v těchto případech je ozdravné opatření nutností

Ať už stavíte nový dům nebo jen rekonstruujete, pronikání radonu do budovy lze zamezit jejím ozdravením. Za poskytnuté informace a pomoc s napsáním článku děkujeme firmě Radonstav – měření radonu Praha.Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *