Jak zateplit fasádu, aby zdivo mohlo dýchat?

Zateplení fasády je v současnosti velmi využívanou stavební činností. K tomuto kroku se uchylujeme hlavně pro výrazné snížení tepelných ztrát a k navýšení úspor za vytápění. velmi často se ale při hledání vhodného řešení zapomíná na ochranu zdiva proti vlhkosti. V případě výběru špatné technologie zateplení se celá stavba zcela „uzavře“ a zdi nemohou dýchat a začínají vlhnout. V takovém případě je odstranění tohoto problému velmi složité. Jak tedy vybrat?
 
Mohou nové fasády zajistit dýchání zdiva? Samozřejmě ano!
V tomto případě si musíme uvědomit, že není fasáda, jako fasáda. I v oblasti zateplení fasád existují různé metody zateplení, různé materiály a různé technologie. Právě technologie zateplení budov mají na konečný výsledek a funkčnost nové fasády ten největší vliv. Pokud budete například lepit tepelně-izolační desky, které nepropouští vlhko přímo na konstrukci zdiva, samozřejmě, že zdivo nebude moci dýchat, vlhkost se ve zdivu začne kondenzovat a interiér bude vlhnout. Ovšem tento způsob zateplení naštěstí není jediný. Pokud chcete, aby zdivo mělo zajištěný odvod vlhka a zároveň , aby stavba byla skvěle tepelně zaizolována můžete ještě využít odvětrávané fasády.
 
cetr
 
Jak odvětrávané fasády fungují a z čeho jsou tvořeny? 
Hlavní výhodou odvětrávaných fasád je odvětrávaná mezera ve skladbě celého systému. Na obvodové zdivo se umístí izolace, která dokáže propustit vlhko, ale zároveň dokáže skvěle zateplit. Pak se namontuje rošt, který bude tvořit potřebnou mezeru mezi zateplením a vrchní vrstvou. Na rošt se namontuje poslední část provětrávané fasády – fasádní desky.
 
CETRIS® nabízí pro fasády skvělé desky
Desky CETRIS®jsou známé svou kvalitou a možností využití v mnoha stavebních odvětvích. Jedním z těchto odvětví je také oblast odvětrávaných fasád. Desky CETRIS®mohou sloužit jako fasádní obklad odvětrávaných fasád. Fasádní desky CETRIS® jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům a mohou být využity na všech typech budov. Podle způsobu instalace rozlišujeme dva systémy kladení. V systému VARIO jsou desky CETRIS® kladeny s přiznanou vodorovnou a svislou spárou mezi jednotlivými formáty. V překládaném systému PLANK jsou  desky CETRIS®  kotveny k roštu s přeloženou vodorovnou spárou a přiznanou svislou spárou.
 
Kompletní informace najdete na www.cetris.cz

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *