Kvalitu a úroveň provedení elektroinstalace není radno podcenit. Jde o majetek i o život!

Život bez elektřiny si dokáže představit jen málokdo. Obklopuje nás na každém kroku a využíváme ji téměř neustále, aniž bychom si to často uvědomovali. V případě krátkého výpadku panikaříme a modlíme se, aby byl problém okamžitě vyřešen. Bez nadsázky jsme na elektrické energii závislí a žilo by se nám bez ní velmi těžce. Paradoxně však spousta lidí nevěnuje dostatečnou pozornost instalaci elektrických rozvodů v rámci stavby či rekonstrukce rodinného domu. Realizace by měla probíhat pod dohledem odborníků, kteří se postarají o bezchybný návrh i samotné zapojení.

Statistiky hovoří jasně: závady na elektroinstalaci patří k nejčastějším příčinám požárů v českých domácnostech. Nad bezpečností by se měli zamyslet především obyvatelé domů se starým hliníkovým vedením. Rekonstrukci často považují za zbytečně nákladnou, a tak dávají v sázku svůj majetek i zdraví.

 

Které prvky jsou součástí elektroinstalace?

Elektroinstalace je soubor elektrotechnických zařízení, která vedou a ovládají elektrický proud nebo signály. V rámci soustavy v rodinném domě začíná ve skříni s hlavními jističi (většinou se nachází na okraji pozemku). Z ní vede elektřina k vnitřnímu rozvaděči s jističi, poté následují instalační krabice, spínače, zásuvky, konektory, zdroje světla a další zařízení.

 

Měli byste mít jasno, co od elektroinstalace čekáte

Instalace elektrických rozvodů není záležitost pro nadšeného kutila, ale naopak vysoce odborná činnost, na jejíž provedení se vztahují přísné normy a předpisy. Naprosto zásadní je precizně vypracovaný projekt, jenž slouží jako podklad pro všechny navazující úkony – vyřízením stavebního povolení počínaje přes realizaci stavby až po revizi, kolaudaci a získání povolení k odběru elektrické energie. Projektant musí vedení dimenzovat s ohledem na optimální namáhání vodičů a zajistit, aby nedocházelo ke zkratům či nadměrnému zahřívání. Na druhou stranu nesmí elektroinstalaci naddimenzovat – zbytečně by tím prodražil provoz.

S ohledem na výše uvedené je důležité realizaci elektroinstalace předem konzultovat a seznámit projektanta s požadovanou mírou komfortu (protože přístup ke klasické a moderní instalaci je odlišný) a dalšími požadavky.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *