Na způsobu zateplení záleží

Domácnosti si stále více uvědomují důležitost úspor energií a snížení nákladů na bydlení prostřednictvím zateplení budov. Výhodnost této investice pocítila ve své peněžence již většina Čechů. Podle statistik Cechu pro zateplování budov je v Česku zateplena více než polovina budov. K nejpoužívanějším tepelným izolantům patří dlouhodobě pěnový polystyren, oblíbená je také minerální vlna. Právě chování minerální vlny v konstrukcích budov se v poslední době stává předmětem diskuzí. Ze současných výsledků výzkumu vyplývá, že pokles tepelně izolačních vlastnosti minerální vlny při změnách vlhkosti je násobně vyšší než u pěnového polystyrenu.

 

Zateplení šetří peníze, omezuje zdravotní rizika a zvyšuje hodnotu budov

Pokud se domácnost rozhodne investovat do zateplení, odborníci ho často doporučují provést komplexně, včetně fasády, soklu, střechy a výměny oken. Jedině tak je možné dosáhnout maximálního efektu úspory energie. Kromě tepelné ochrany budovy a tím nižší spotřeby energie má zateplení další řadu výhod. Zlepšuje tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru a díky nízké spotřebě energie umožňuje provozovat úspornější otopné systémy včetně využití alternativních zdrojů energie. Pozitivně také ovlivňuje zdraví lidí, neboť omezuje rizika vzniku respiračních onemocnění. Zateplení zlepšuje i estetický vzhled budov, čímž zvyšuje hodnotu nemovitosti. Navíc snižuje emise skleníkových plynů a chrání životní prostředí.

 

Pěnový polystyren nebo minerální vlna?

Velkou pozornost je potřeba směřovat jak k dodavateli zateplení, tak správnému výběru izolačního materiálu. Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si uplatnění v mnoha oblastech. Pěnový polystyren se používá více na místech, kde je výhodou menší objemová hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody, než je tomu u minerální vlny. Z toho důvodu má větší podíl na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu oproti minerální vlně je jeho téměř poloviční cena. Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád.

 

Zpozorněte, pokud zateplujete minerální vlnou

Při působení nízké vlhkosti, která se může v zimním období v zateplené konstrukci vyskytovat, klesají tepelně izolační vlastnosti minerální vlny oproti pěnovému polystyrenu násobně více. Zateplení minerální vlnou díky tomu nemusí zcela naplňovat očekávání majitelů domů, jelikož nesnižuje náklady na vytápění tak, jak bylo spočítáno v projektu.

Často se vyskytujícím mýtem k izolačním materiálům je pověra, že pěnový polystyren musí být přirozeně horším izolantem, protože je o polovinu levnější než minerální vlna. Aktuální měření tepelně izolačních vlastností obou izolantů za přítomnosti vlhkosti tento mýtus vyvrací. Vedle odolnosti vůči vlhkosti vítězí pěnový polystyren nad minerální vlnou i v dalších parametrech. S přibývající tloušťkou izolace si polystyren v průřezu plně zachovává svou homogenitu a udržuje své mechanické vlastnosti. Ty se naopak s větší tloušťkou izolace výrazně zhoršují u minerální vlny, která v průřezu svou homogenitu obvykle ztrácí.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *