Vsakovací studna se vytváří téměř stejně jako vrtaná studna

Všechny rodinné domy, i ty bytové a panelové, musejí mít vyřešen odtok dešťové vody, která je sváděna ze střech. Ve velkých městech většina dešťové vody končí v kanalizaci, aby při dlouhotrvajících deštích nedocházelo k místním záplavám. U rodinných domů je pouze na jejich vlastnících, jak se rozhodnou s dešťovou vodou z jejich střechy naložit. Někdo ji svede do velkých nádob a používá ji k zalévání nebo jakkoli jinak jako užitkovou vodu, jiný ji zase svede do místní kanalizace a další využije vsakovacích jam. Ty ale mohou mít tu nevýhodu, že při silných lijácích nemusejí stíhat vodu odvádět, přeplní se a voda pak již nemůže stékat okapem a vytéká jinde, než by bylo vhodné. Ostatní si s touto situací příliš hlavu nelámou a mají okapní svody vyvedené jen tak obyčejně na pozemek v okolí domu.


Snadněji se realizuje, pokud je s ní počítáno již v projektu rodinného domu

Pro rovnováhu vody na pozemku majitele domu jsou vsakovací jámy výhodné, protože se v půdě zdržuje voda, která by jinak odtekla do kanalizace. Ale kvůli nízké absorpční schopnosti může docházet k opakovaným problémům při silných deštích. Abyste jim předešli a přesto chtěli pomocí dešťové vody zajišťovat závlahu pozemku, nechejte si vytvořit vsakovací studnu. Její absorpční schopnost je mnohem větší, než u vsakovacích jam a mohou do ní být svedeny všechny okapy. Je mnohem jednodušší, když se s vsakovací studnou počítá ještě předtím, než se začne se stavbou rodinného domu. Ale i v případě, kdy už rodinný dům stojí a jeho majitel se rozhodne pro změnu, není nic ztraceno a lze vsakovací studnu vytvořit tak, aby bylo možné do ní svést všechnu vodu z okapů.


Jakým způsobem by bylo možné vsakovací studnu realizovat, včetně napojení všech okapních svodů, vám prozradí pracovníci společnosti Vrtané studny. Vsakovací studna je vlastně také takovou studnou, ale místo toho, aby se z ní voda čerpala, tak se do ní napouští. Podle velikosti střechy domu dokážou zkušení odborníci ze společnosti Vrtané studny odhadnout, jak hluboká by měla vsakovací studna být, aby pojala všechnu vodu i při dlouhotrvajících deštích a vydatných lijácích. Pomocí vrtné soupravy se provede hloubkový vrt, ten se opatří zárubnicí, přes kterou bude docházet k prosakování vody do okolní půdy. Bohužel je tato varianta téměř stejně finančně náročná, jako vyvrtání studny s užitkovou vodou, ale i tak se vyplatí tyto finance do vsakovací studny investovat. Pokud by vás zajímala přesná výše ceny, spočítají vám ji pracovníci společnosti Vrtané studny na první sjednané schůzce. Počítat musíte současně s tím, že i při realizaci vsakovací studny musíte získat stavební povolení.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *