Zdravé neboli zelené budovy, proč je projektovat a jak je stavět

Konec měsíce září patřil svátku trvale udržitelných budov. Jak taková udržitelná výstavba v praxi probíhá, jak takové budovy projektovat a proč je stavět,  jsme se v rozhovoru zeptali Erika Štefanoviče, spolumajitele společnosti DELTA Projektconsult, jež v Čechách a na Slovensku v roli architekta, projektanta a stavebního manažera prosazuje přípravu a realizaci těchto zdravých budov.

 

Je udržitelná výstavba pro Vás otázkou především velké zodpovědnosti?

V tomto segmentu je třeba si uvědomit, že stavební průmysl a díky němu vytvořené stavby představují nejenom hlavního spotřebitele materiálových a energetických přírodních zdrojů, ale rovněž významného znečišťovatele našeho životního prostředí. Stavebnictví je v rámci Evropské unie největším průmyslovým sektorem s tvorbou asi 11 % HDP a zaměstnávajícím asi 8 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Často se pak poukazuje na skutečnost, že stavebnictví a jeho produkty jsou zodpovědné za 40 % spotřeby veškeré vyrobené energie a přibližně za stejné procento produkce emisí skleníkových plynů (především CO2) a mimo jiné produkce pevných odpadů. Všechna tato čísla jasně poukazují, jak rozhodujícím způsobem celosvětové stavebnictví ovlivňuje socio-ekonomický vývoj každé jednotlivé průmyslově rozvinuté země a je tedy na nás najít v sobě opravdovou sílu a odvahu začít projektovat a rovněž moderně realizovat všechny zmíněné objekty jinak, odpovědně s ohledem na dopady v budoucnu.

 

Jakým způsobem kancelář DELTA jako projekční kancelář vnímá pojem udržitelné výstavby. Jak se k tomu stavíte vy?

Udržitelná výstavba je královskou disciplínou a je jediná vhodná pro ekonomicky smysluplnou cestu do naší budoucnosti. Královská disciplína proto, že už tak komplexní proces zřizování, rozšiřování či sanace budovy rozšiřuje ještě o další aspekt udržitelnosti. Ekonomická, protože odpověď na otázku týkající se nákladů jasně končí v pozitivní prospěch udržitelně postavených budov, pokud ji tedy člověk posuzuje z pohledu životního cyklu. A přesně to někteří lidé už dnes považují za naprostý standard. Proto při realizaci zakázky dáváme klientovi na výběr, zda má opravdu zájem o projektovou přípravu a zhotovení budovy v trvale udržitelném principu green line, který je orientovaný na celkový životní cyklus budovy nebo pouze red line, který se soustředí pouze na optimalizaci procesu výstavby budovy.

 

Vím, že jste připravili v rámci osvěty trvale udržitelných staveb dokonce i takovou příručku o zelené výstavbě. Je to tedy způsob, jakým se snažíte dát zprávu do celého světa, ano jsme připraveni i tyto stavby pro vás naprojektovat a následně realizovat?

Ano, je to taková snadnější brožura, která se postupně v jednotlivých segmentech snaží investorovi jednoduše a srozumitelně odpovědět a na konkrétních, již realizovaných projektech poukázat, jak tento princip výstavby v režimu green line probíhá, jaké kroky a rozhodnutí je třeba  v určitých krocích projektu učinit a hlavním úkolem společnosti DELTA je v roli odborného garanta, ať už v roli generální projektanta či stavebního manažera celý proces dobře naplánovat, řídit a zajistit celkově odbornou doprovodnou kontrolu jednotlivých procesů tak, aby případně celý objekt byl připraven také na certifikaci budovy. Získání vybraného certifikátu budovy není jen prostou otázkou kladné image značky společnosti, ale na trhu nemovitostí je především zárukou kvality, což sebou nese výrazně vyšší hodnotu dané budovy, nesrovnatelně mnohem nižší provoz a také spokojené uživatele či nájemce. Je takovým malým důkazem toho, že udržitelná výstavba jde ruku v ruce s úsporou.

 

Týká se především trvale udržitelná výstavba ve vašem podání nějakého konkrétního typu budov např. kancelářských budov, o nichž se nejvíce hovoří nebo máte své vlastní zkušenosti i s jiným typem objektů?

Trvale udržitelný a velice ekonomický prvek se nám například podařilo vnést do moderní výrobní haly MANN+HUMMEL v Uherském Brodě. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy, která svému majiteli pokrývá ročně cirka více jak třetinu energetických nákladů na výrobní procesy. Za tuto budovu jsme z hlediska architektonického návrhu obdrželi také skvělé ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Dalším projektem, který je mimo administrativní budovy a tak trochu přesahuje i nastavený standardní rámec trvalé udržitelnosti z pohledu environmentálního a ekonomického hlediska, a dokonce se opírá také toho socio-kulturního. Jedná se o jedinečný stavební projekt moderních bytových domů Dům pro život (Haus des Lebens) ve Vídni. Zde se nám podařilo naplnit myšlenku, jež mladým i starším nabízí domov trošku jiného druhu. Vícegenerační bydlení je zcela nové aktivní společenství pro obyvatele postavené na společně definovaných hodnotách a naplánovaných cílech, jež se opírají o vzájemnou výpomoc, porozumění a zkvalitnění života seniorů. Co se týče nastavené strategie udržitelných materiálů, převažují přírodní recyklovatelné stavební materiály, které se starají o optimální klima v místnostech. Bytové jednotky jsou optimalizované, co se týče kročejového hluku a jsou dokonale prosvětlené. Zásobování energiemi je přizpůsobeno chování jednotlivých uživatelů a odpovídá nejmodernějším ekologickým a také ekonomickým požadavkům. Výraznou referencí z našich stavebních projektů by mohla být také jedna z 5 budov kampusu Ekonomické univerzity ve Vídni nebo budova střední školy ekonomické ve Wiener Neustadt.

 

Vaši architekti tedy umí nakládat s jednotlivými prvky zelené architektury. Můžete prozradit nějaký konkrétní příklad, kde a především jakým způsobem promítla kancelář DELTA také zelenou architekturu do stavebního projektu a jaké výhody z toho pro investora plynou?

Ano, architekti kanceláře DELTY umí zohlednit při udržitelném stavění stavební a prvky do architektury tak, aby podporovaly funkční a ekonomické nároky a zároveň zlepšovali celkovou vnitřní prostředí objektu. Investují maximum nasazení, aby předložili klientovi optimální model realizace stavebního projektu a důsledně vyčerpali všechny přítomné potenciály udržitelnosti na dopředu vybraném pozemku, které jsou k dispozici. Zmiňme například i možnost kvalitního výběru ideálního pozemku, jeho rozšiřitelnost, zajištění té nejvyšší efektivity ploch, využití všech zdrojů, které jsou aktuálně k dispozici jako například spodní voda, sluneční záření a zhotovení nejrůznějších konceptů z pohledu stavební fyziky, z pohledu využití sluneční energie a dalších ekologických faktorů.

Jako konkrétní příklady můžeme například uvést aktuální projekt na Slovensku administrativní budovy EKOM v Piešťanech, kde jsme pro třípatrovou kancelářskou budovu využili o mnoho více prvků tzv. zelené architektury. Ekologické myšlení investora rozhodně přispělo k závěrečnému rozhodnutí, že i přes zvýšené počáteční náklady, jsme dokázali navrhnout objekt jako ultra-nízkoenergetickou budovu, čehož jsme dosáhli vhodnou architekturou, dispozicí s vloženým átriem, skvělým zvolením stavebních materiálů, orientací k světovým stranám a díky moderním technologiím. Dále mohu připomenout využití aktivace betonového jádra objektu (sálavé vytápění a rovněž chlazení), stropní panely pro sálavé vytápění a chlazení, využití přírodních či recyklovaných povrchových materiálů  jako jsou koberce, kaučuková podlaha a další, rekuperace vzduchotechniky, využití akumulace přiznaných betonových konstrukcí, interiérové a exteriérové LED osvětlení, chytré exteriérový stínící systém. Objekt je také připraven i na celkové využití obnovitelných zdrojů energie z podzemní vody systémem tepelných čerpadel.

Více o projektu administrativní budovy EKOM, která je projektovaná v BIM jako ultra-nízkoenergetická budova si přečtěte zde.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *