Jak minimalizovat firemní výdaje na energie? Komplexním zateplením

Pokud přemýšlíte, jak uspořit co nejvíce výdajů za energie, šetřit přírodní zdroje a zabránit významným únikům tepla z kanceláří, soustřeďte vaší pozornost především na kvalitní zateplení, díky kterému majitelé budov mohou snížit náklady za energie až o 70 %. S výměnou vzduchu uvnitř budov vám zase pomůže rekuperační jednotka. Nejenže vytvoří stále příjemné prostředí v pracovnách, ale také ušetří zaměstnancům časté zdravotní potíže.

Díky nezatepleným budovám platí řada firem zbytečně vysoké částky za energie. Kvalitní komplexní zateplení je přitom nezbytné nejen z hlediska úspory tepla a energie, ale chrání také celou konstrukci budovy, izoluje i zvukově a vytvoří v interiéru zdravé klima, díky kterému nehrozí vlhkost zdí a výskyt plísní. Nezateplené či špatně zateplené budovy navíc ztrácí svou hodnotu na trhu a rychleji podléhají stárnutí a ztrátě funkčnosti, což v krajním případě může ohrozit i běžný chod firmy.

 

Investujte do zateplení

Pokud se chystáte zateplit vaší budovu, je vhodné zvolit tzv. komplexní zateplení. Zateplením fasád, střechy, podlah a oken totiž dosáhnete ještě o 30 % vyšších úspor než při izolaci pouze kolem obvodového zdiva. „Pro trvale funkční a účelné zateplení, které bude odpovídat nejpřísnějším požadavkům na úsporu energií, zvolte vrstvu v co nejvyšší tloušťce. Zatímco zateplení, které se aplikovalo před lety, dosahovalo tloušťky jednotek centimetrů, nyní je standardem izolace o minimálně 15, nejlépe však 20 centimetrech,“ říká Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Zásadní otázkou, kterou si budete muset zodpovědět před plánováním zateplovacích prací, je výběr použitého materiálu. Nejčastěji se setkáte s izolačními deskami z pěnového polystyrenu, který je dlouhodobě nejpoužívanějším zateplovacím materiálem díky svým unikátním vlastnostem. Pěnový polystyren, známý pod zkratkou EPS, vykazuje vynikající schopnost tepelné izolace, nízkou hmotnost, pevnost, tvárnost a v neposlední řadě také ekologickou nezávadnost. Po konci svého životního cyklu totiž může zateplovací deska z polystyrenu posloužit pro výrobu nové, stejně kvalitní izolace. Příznivci nejnovějších trendů si nově mohou vybrat mezi klasickým bílým, nebo inovovaným šedým polystyrenem. Ten je obohacen grafitovou příměsí, která zvyšuje izolační schopnost desky a díky tomu se může doporučená tloušťka zateplení o několik centimetrů snížit.

 

Efektivní vytápění podpoří rekuperační jednotka

Snížení spotřeby energie o 50-70 % dosáhnete samotným kvalitním zateplením, dále vám však pomůže i řízené větrání s vlastní rekuperací tepla. „Tento systém funguje na principu obnovy odpadního vzduchu v interiéru, který zajišťuje, aby teplo zůstalo uvnitř budovy ohřátím čerstvého vzduchu proudícího zvenčí,“ vysvětluje Pavel Zemene.

Řízené větrání a kvalitně provedené zateplení dokáže kromě energetických úspor eliminovat vlhkost vzduchu v interiéru. Osoby, které v budově tráví významné množství času, tak nejsou nepříznivě ovlivněny teplotními změnami. Neustálá obnova vzduchu zabraňuje množení mikrobů a tvorbě plísní, které stojí za mnohými respiračními problémy. Mnohokrát si ani lidé neuvědomí, že dýchavičnost, rýma, kašel a další symptomy onemocnění dýchací soustavy mohou být způsobeny třeba zrovna vzduchem na pracovišti.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *